وی با اشاره به مراحل دفع زباله افزود: مراحل چهارگانه دفع زباله ها شامل جداسازی، کمپوست کردن (تبدیل زباله به کود آلی)، سوزاندن زباله های سمی و عفونی و در نهایت دفن آنها کمک می کند تا از آلودگی های زیست محیطی حاصل از انباشت غیراصولی زباله ها در زیرخاک جلوگیری شود.

به گفته تاجران، مهم ترین اقدام برای کاهش تعداد سایت های دفن زباله در سطح جزیره، جداسازی  تر و خشک زباله ها در مبادی تولید می باشد.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور عمرانی، توسعه شهرسازی و خدمات شهری ادامه داد: تبدیل شدن زباله های تر به کمپوست منجر به بازگشت این مواد آلی به چرخه طبیعت می شود که حاصل آن جلوگیری از آلودگی زمین و تولید و تکثیر حشرات و جانوران موذی و بیماری زا است.

پدر بازیافت ایران با تاکید بر اهمیت تفکیک زباله های خشک گفت: با تفکیک زباله های خشک همچون کاغذ، مقوا، فلزات، پلاستیک، نایلکس، شیشه، منسوجات، چوب، نان خشک و  بازگرداندن آن ها به چرخه صنعت می توانیم هزینه های تحمیل شده بر اقتصاد کشور را کاهش داد.

*مدیریت پسماند با جداسازی زباله ها از مبداء                                                                                  

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: در صورتی که تفکیک زباله های تر و خشک از مبدا انجام شده و وارد چرخه بازیافت شود، دیگر پسماندی برای دفن شدن باقی نمی ماند و فقط مقداری مواد دور ریز با درصد کم خاکروبه خواهیم داشت که هیچ ضرر زیست محیطی هم ایجاد نخواهد کرد.

وی به مراحل سوزاندن زباله های عفونی اشاره کرد و افزود: برای زباله های سمی و عفونی راهی به جز سوزانده شدن یا حداقل استفاده از اتوکلاو وجود ندارد؛اما گاهی شاهد آتش سوزی هایی در سایت های دفن هستیم که اصطلاحا، خودسوزی نام دارد.

به گفته تاجران، وقتی زباله های تفکیک نشده در لایه های زیرین زمین، تحت فشار و مجاورت با سایر مواد قرار می گیرد، به دلیل فعالیت میکروارگانیسم ها و فرآیند تخمیر، گاز متان(گاز آشپزخانه) تولید می کند. همچنین دمای 70 تا 80 درجه سانتی گرادی مرکز دفن زباله باعث می شود تا گاز متان تولید شده در اثر مجاورت با  گاز اکسیژن، به راحتی مشتعل شود.

وی همچنین به سوزاندن غیرقانونی زباله ها توسط افراد غیر مسئول اشاره کرد و گفت: آتش زدن زباله ها توسط این افراد به منظور جداسازی مواد بازیافتی همچون فلزات صورت می گیرد که عملی بسیار آسیب زننده برای محیط زیست محسوب می شود.

تاجران در مورد شرایط دفن زباله توضیح داد: برای دفن زباله ها، معمولا مناطقی از نظر زمین شناسی انتخاب می شوند که از فضای شهری دور بوده و سطح آب های زیرزمینی آن، خیلی پایین باشد تا از ورود شیرابه حاصل از مواد زباله ای به آب های زیرزمینی و آلودگی آن جلوگیری شود.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: دفن زباله در مناطق دیگر کشور در عمق 10 تا 20 متری انجام می شود ولی در ساختار جزیره قشم به هنگام دفن زباله به دلیل بالا بودن سطح آب، در اعماق 3 تا 6 متری با بستر آبی مواجه می شویم.

پدر بازیافت کشورافزود: به همین منظور لازم است با آغاز و آموزش جداسازی پسماندها، از حجم زباله تولیدی کاسته شده و ضایعات دفن شده کاهش یابد تا حجم زباله های دفنی کم شده و از آسیب های زیست محیطی جلوگیری شود.

تاجران همچنین از همکاری معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم به منظور فراهم آوردن شرایط بهداشتی مطلوب قدردانی کرد و گفت: در حال حاضر زباله ها در سایت دفع طولا، ذخیره، جداسازی و دفن می شوند که امیدواریم با آغاز طرح مدیریت پسماند و جداسازی زباله های تر و خشک، به تدریج مراکز 38 گانه دفن زباله به 3 تا 5  مرکز کاهش پیدا کرده و چرخه بازیافت فعال شود.