اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۱۴:۳۱
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۰۷
غروب آفتاب
۲۰:۲۱:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۴۰:۳۹